1

Değil Hakkında Detaylar Bilinen güncel haberler

jaroslavj714zoj9
Sosyal Medya okuryazarlığı yahut yalnızca medya okuryazarlığı olarak da adlandırılan, insanların medya mesajlarını elan eksiksiz anlaması, analiz etmesi, belli başlı açılardan değerlendirebilmesi ve henüz şuurlu olarak tüketebilmesi sürecine maruz isimdir. Terim, ananevi medyaya fakat kari olarak katkısı bulunan kişinin, günümüz yeni sosyal medyasında kitle haberleşme araçlarını sarf ... https://yeni-bahis-siteleri.myparisblog.com/22154916/güncel-haberler-herkes-İçin-eğlenceli-olabilir

Comments

    HTML is allowed

Who Upvoted this Story